top of page
כלים וקישורים חשובים 

* רשות המיסים מידע נדל"ן:                                        

 

באתר רשות המסים ניתן לקבל מידע על עסקאות בנדל"ן כגון: דירות, צמודי קרקע, קרקעות, נכסים מסחריים, תעשייה, בניני ציבור ועוד:

בכדי לקבל מידע על נכס ספציפי יש שתי דרכים האחת הכנסת כתובת מדוייקת והשנייה הזנת גוש וחלקה. לאחר הזנת הנתונים וטווח התאריכים הרלוונטיים עבורכם יתקבלו תוצאות של מכירת נכסים כולל נתונים ומחיר מכירה כפי שהוגש לרשות המיסים. במידה ומדובר על דירה ניתן אף לדעת את שטח הדירה קומה ועוד.

* איתור גוש חלקה:                                      

 

באתר זה ניתן ע"י כתובת מדוייקת לדעת מה הגוש והחלקה והפוך. גוש וחלקה הם בעצם הכתובות של כל הנכסים לא משנה סוגם ובעזרתם ניתן להוציא נסח רישום מקרקעין (טאבו) ולברר מהן הזכויות והבעלויות של הנכס.

* הוצאת נסח רישום (טאבו):                                        

 

נסח רישום הוא תעודת הזהות של הנכס ומאפשר לקבל נתונים על מצב הזכויות בנכס כגון: בעלות פרטית או מינהל, חוכרים, הערות אזהרה, רישום בגין צווים, משכנתאות, החלקים היחסיים של הבעלים ועוד: בעזרת הזנת גוש וחלקה ניתן

לדעת לאותו רגע נתון שבו הוצא הנסח את כל הנתונים על הנכס עלות הנסח לצפייה בלבד

כיום היא 15 ש"ח באם אתם נדרשים לנסח חתום העליות שונות.

* סימולטור מס רכישה:                                      

 

מס רכישה נדרש לשלם בעת רכישת נכס אך הוא שונה ומותאם אישית לכל רוכש/ים. המס משתנה בהתאם לסכום הרכישה, האם הדירה יחידה, עולה חדש, נכות ועוד יש להזין את הנתונים בסימולטור ולהקפיד שכל הנתונים הרלוונטיים אליכם רשומים.

* סימולטור מס שבח:                                     

 

מס שבח הינו מס בגין עליית שווי הנכס  והוא שונה מאדם לאדם האם תושב הארץ או חוץ ובמקרים מסוימים קיים פטור ממס  חישוב המס מורכב ומומלץ להתייעץ עם איש מקצוע שמבין היטב את הנושא ישנה חשיבות רבה לתאריך הרכישה ותאריך המכירה. ולסטטוסים רבים נוספים .

*  היטל השבחה:                                      

 

היטל השבחה הוא תשלום חובה בעקבות אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג המעלים את שווי המקרקעין. את היטל ההשבחה מטילה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה על הבעלים או על החוכר של המקרקעין. שיעור ההיטל הוא מחצית ההשבחה. ישנה חשיבות גדולה לבדוק באם קיימת החובה בגין תשלום היטל השבחה. החייב בתשלום מבחינת רשויות המס הינו הבעלים או החוכר ולעתים במידה וקיימת חבות בהיטל השבחה  סכומים אלו יכולים להגיע לעשרות ומאות אלפי שקלים.

* מדל"ן:    

                             

 

הלוח מדל"ן מספק מידע על הנכס והסביבה מחירי נכסים שנמכרו בסביבה,  נתונים על בתי הספר   ונתוני מיצ"ב, גני ילדים, מידע על שכונות, מדדים חברתיים ועוד.

* מחשבון משכנתא:    

                             

 

משכנתא לצורך רכישת נכס נדרשת למרבית הרוכשים וזוהי הלוואה בסכומים גדולים ונדרש ידע רב בכדי להבין את כל המסלולים ואת הריביות הקיימות בשוק. ישנה חשיבות לכמות השנים שלוקחים את המשכנתא. כמו כן המצב הכלכלי של הלווה יכול להשפיע אפילו אם מדובר על אותו הסכום ולפרק זמן זהה. מכיוון שהסכומים שלווים מאד גבוהים בין מאות אלפים למילונים ישנה חשיבות מאד גדולה להבין את כל הנתונים והמסלולים ולכן מומלץ להעזר ביועץ משכנתאות.

bottom of page